Fenix Outdoor International AG är ett publikt bolag med säte i Zug, Schweiz, som är noterat på NasdaqOMX Stockholm, Mid cap (Stockholmsbörsen).

Bolagsordningen fastställer bolagets firma, verksamhetsinriktning, säte, antal styrelseledamöter, aktiekapitalets storlek mm.

Bolagsordning
2016 06 03
Bolagsstyrning
2017
Informationspolicy
2016
STYRELSE OCH VD
Ulf Gustafsson

Född 1955

Styrelseledamot sedan 2013

Tidigare VD Tretorn AB, Future Traiding AB, Fenix Outdoor AB (VD), Gore Scandinavia mm.

Mats Olsson

Född 1948, Pol mag

Styrelseledamot sedan 2013

VD i företag med finans- och konsultverksamhet.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i KnowIT AB, ordförande KIAB Fastighetsutveckling samt styrelseordförande i några mindre icke-noterade bolag.

Sven Stork

Född 1940, Civilingenjör och Tekn Dr. KTH och MIT

Styrelseledamot sedan 2010

Ledande befattningar inom industrin under många år, varav de sista som VD för Dometic. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Maweva-Holding AG

Susanne Nordin

FÖDD 1966, Studier Stockholms Universitet juridik och ekonomi.

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016

Mångårig erfarenhet från den svenska banksektorn.

Sebastian von wallwitz

FÖDD 1965, Ph.D. i juridik (University of Freiburg Law School) och LL.M. (New York Universi

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016

Partner i SKW Schwarz i Munchen. Specialist inom företagsjuridik och konkurrensrätt.

Martin Nordin

Född 1962, Fil kand. ekonomi Boston University och MBA Northwestern University Kellogg Graduate School of Economics.

Styrelseledamot sedan 2017

Flerårig erfarenhet från konsult- och finansbranschen. Anställd i Fenix Outdoor AB sedan 2001.Övriga styrelseuppdrag: -

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Vid stämma den 10 maj 2016 omvaldes Mats Olsson, Sven Stork och Ulf Gustavsson. Till nya styrelseledamöter valdes Susanne Nordin och Sebastian von Wallwitz. Stämman valde Sven Stork till styrelsens ordförande.

REVISION

Revisorer för Fenix Outdoor International AG är sedan 18 februari 2014 Ernst & Young AG med huvudansvariga revisorer André Schaub och Ralph Noffke.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Martin Nordin
Född 1962

Fenix Outdoors varumärken