Fenix Outdoor International AG är ett publikt bolag med säte i Zug, Schweiz, som är noterat på NasdaqOMX Stockholm, Large Cap (Stockholmsbörsen).

Bolagsordningen fastställer bolagets firma, verksamhetsinriktning, säte, antal styrelseledamöter, aktiekapitalets storlek mm.

Bolagsordning
2016 06 03
Bolagsstyrning
2021
Dataskyddsförordning
2018
Informationspolicy
2016
STYRELSE OCH VD
Alexander Koska

Född 1966

VD 2018. Anställd i Fenix Outdoor sedan 2007

Lång erfarenhet från outdoorbranchen.

Ulf Gustafsson

Född 1955

Styrelseledamot sedan 2013

Tidigare VD Tretorn AB, Future Traiding AB, Fenix Outdoor AB (VD), Gore Scandinavia mm.

Mats Olsson

Född 1948, Pol mag

Styrelseledamot sedan 2013

VD i företag med finans- och konsultverksamhet.

Susanne Nordin

FÖDD 1966, Studier Stockholms Universitet juridik och ekonomi.

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016

Mångårig erfarenhet från den svenska banksektorn.

Sebastian von Wallwitz

FÖDD 1965, Ph.D. i juridik (University of Freiburg Law School) och LL.M. (New York University)

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016

Partner i SKW Schwarz i Munchen. Specialist inom företagsjuridik och konkurrensrätt.

Martin Nordin

Född 1962, Fil kand. ekonomi Boston University och MBA Northwestern University Kellogg Graduate School of Economics.

Styrelseordförande sedan 2018

Flerårig erfarenhet från konsult- och finansbranschen. Anställd i Fenix Outdoor AB sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: -

Rolf Schmid

Född 1959, lic.oec. university st.gallen

Styrelseledamot 2018

VD Mammut SportsGroup AG 1996-2016. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Mobiliar Genossenschaft, Competec Holding AG, Mobility Genossenschaft, Ulrich Jüstrich Holding AG samt några mindre engagemang.

Sven Stork

Född 1940, Civilingenjör och Tekn Dr. KTH och MIT

Ständig hedersledamot sedan 2018
STÄMMA
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Vid stämma den 27 april 2022 2021 omvaldes Mats Olsson, Ulf Gustavsson, Susanne Nordin, Sebastian von Wallwitz och Rolf Schmid. Till styrelseordförande omvaldes Martin Nordin.

REVISION

Revisorer för Fenix Outdoor International AG är sedan 18 februari 2014 Ernst & Young AG med huvudansvariga revisorer Roger Muller och Roman Ottiger.

Fenix Outdoors varumärken