Dataskyddspolicy Fenix Outdoor International AG

§ 1 Information avseende inhämtande av personuppgifter

(1) Information som ges i detta dokument avser insamlandet av personuppgifter i samband med
användandet av denna hemsida. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas
till dig, t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

(2) Personuppgiftsansvarig i enlighet med definitionen i artikel 4 punkten 7 i Europaparlamentets och
Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) är Fenix Outdoor International AG nedan kallat ”Bolaget”.

Du kan kontakta dataskyddsansvarig hos Bolaget genom att e-posta till privacy@fenixoutdoor.se eller
posta till postadress c/o Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 Örnsköldsvik med angivande av
”dataskyddsansvarig”.

(3) När du kontaktar oss genom e-post eller genom vårt kontaktformulär sparar vi de personuppgifter
som du ger oss (e-postadress, namn och telefonnummer om du angivit detta). Personuppgifterna
sparas för att vi ska kunna besvara dina frågor. När vi inte längre behöver personuppgifter kommer vi
att ta bort eller begränsa hanteringen av personuppgifterna för det fall att vi måste behålla uppgifterna
på grund av krav uppställda i lag.

(4) Om vi använder externa tjänsteleverantörer för att tillse att hemsidan fungerar som den ska eller
om vi vill använda dina personuppgifter för reklam kommer vi att informera dig om detta och om hur
lång tid uppgifterna sparas.

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter:
– Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter
– Rätt till radering eller rättning av dina personuppgifter
– Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
– Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter
– Rätt till dataportabilitet

(2) Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår hantering av dina
personuppgifter.

§ 3 Inhämtande av personuppgifter när du besöker vår webbsida

(1) Om du bara använder vår hemsida utan att registrera dig eller skicka någon information till oss
inhämtar vi endast de personuppgifter som din webbläsare skickar till våra servrar. För att du ska
kunna få tillgång till vår hemsida samlar vi in nedan angivna uppgifter om dig. Uppgifterna är
nödvändiga för att visa vår hemsida och för att garantera dess stabilitet och säkerhet (laglig grund för
behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) punkten f GDPR):

– IP adress
– Datum och tid för förfrågan
– Tidsskillnad från GMT
– Innehåll i förfrågan (särskild sida)
– Tillgångsstatus/http-statuskod
– Mängden data som överförs vid varje tillfälle
– Hemsidan från vilken förfrågan kommer ifrån
– Webbläsare
– Operativsystem och gränssnitt
– Språk och version av webbläsarprogram

(2) Utöver de uppgifter som anges ovan sparas även cookies på din dator när du använder vår
hemsida. Cookies är en liten textfil som sparas på din hårddisk genom din webbläsare på så sätt att
viss information sänds till platsen där en cookie sätts (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra
program eller överföra virus till din dator utan de förbättrar och effektiviserar endast din
användarupplevelse.

(3) Användning av cookies & pixlar:
a) Vi använder cookies på vår webbplats för att samla besökarstatistik, för reklamändamål och för att
förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vid behov kan vi uppdatera den här informationen från tid
till annan. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få den senaste
informationen om de cookies vi använder på vår webbplats.

Om du har ett användarkonto hos oss använder vi också cookies för att identifiera dig när du besöker
vår hemsida på nytt för att du ska slippa logga in vid varje besök.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som placeras på din enhet när du besöker vår
webbplats. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter cookies
kommer cookies att placeras på din enhet så snart du besöker vår webbplats. Det finns två typer av
cookies, vilken typ av cookie bestäms av den tid cookien lagras på din enhet. De två typerna av
cookies är: permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Dessutom skiljer sig
cookies från första part (vår domän) mot cookies från tredje part.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett visst satt utgångsdatum. Hur lång tid det tar innan
cookien raderas varierar beroende på vilket syfte cookien har. Du kan ta bort cookies när du vill
genom att gå in på säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Temporära cookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen. Dessa cookies
skickas sedan mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas så fort
du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din
dator kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Flash cookies som används på hemsidan sparas inte av din webbläsare men av ditt Flash plug-in. Vi
använder oss också av HTML5 objektlagring vilket sparas lokalt på din enhet. Objekten används för
att spara nödvändig data oberoende av vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt
utgångsdatum. Om du inte vill att vi ska behandla Flash cookies måste du installera ett tillägg t.ex.

”Better Privacy” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller
Adobes Flash Killer Cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användandet av HTML5
objektlagring genom att ändra inställningarna på din webbläsare till hemligt läge. Vi rekommenderar
även att du på regelbunden basis tar bort cookies och rensar din webbläsarhistorik.

Cookies från första part (första-parts-cookies) placeras av webbplatsen som du besöker (t.ex. cookies
placerade av vår domän för att vår sida skall gå att använda optimalt).

Cookies från tredje part (tredje-parts-cookies) är cookies som placeras på din dator av en annan
domän än den på webbplatsen som du besöker. Om du besöker en webbplats och en cookie från en
annan domän än den du besöker placeras på din dator, handlar detta om en tredje-parts-cookie.

Vår webbplats använder flera tjänster från tredje part som ibland använder sig av cookies (”Tredjeparts-cookies”).

Syftet med dessa tjänster är att tillhandahålla målinriktad reklam baserad på dina
intressen, tidigare köp samt besök på webbplatsen. Vi använder även dessa tjänster för att bättre
kunna utvärdera reklamkampanjer samt få besök- och köpstatistik på vår webbplats. Inom ramen för
dessa tjänster arbetar vi endast med pseudonymiserad data; avidentifierad information om dig (dvs.

ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies eller pixlar.

Information från dessa tredje-parts-cookies och pixlar kan även komma att delas med andra bolag
inom Fenix Outdoor-koncernen i analys- och statistiksyfte men kan även användas för att visa reklam
från andra bolag inom Fenix Outdoor-koncernen som vi tror kan vara relevant för dig. För mer
information om vilka bolag som ingår i koncernen läs mer på www.fenixoutdoor.se
b) Ditt samtycke:
Genom att ställa in din webbläsare för att acceptera cookies och besöka vår webbplats, ger du ditt
samtycke till våra och våra tjänsteleverantörers användning av cookies på denna webbplats.

c) Kan jag återkalla mitt samtycke?
Ja. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du ta bort cookies som är lagrade på din enhet i dina
webbläsarinställningar. Dessutom, om du vill förhindra att cookies lagras på din enhet, behöver du
ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies. Observera dock att om du väljer att
inaktivera cookies kanske inte webbplatsen fungerar som den ska eller inte alls.

§ 4 Återkallelse av samtycke av vår hantering av personuppgifter

(1) Om du har samtyckt till vår hantering av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt
samtycke. Din återkallelse får då påverkar för huruvida vi får behandla dina personuppgifter.

(2) Om vi grundar vår hantering på ett annat berättigat intresse kan du återkalla ditt samtycke till vår
hantering av dina personuppgifter. Så är fallet om hanteringen av dina personuppgifter inte är
nödvändigt för genomförandet av vårt kontrakt med dig vilket alltid är angivet av oss i efterföljande
beskrivningar av funktioner. När du använder dig av rätten att återkalla ditt samtycke kan vi komma att
fråga dig om anledningen till varför du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter. För det
fall att det är fråga om en riktig återkallelse kommer vi att se över situationen och antingen upphöra
eller begränsa vår behandling av personuppgifter eller förklara våra skäl för att fortsatt behandla dina
personuppgifter.

(3) Du kan återkalla ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter för annonsering och analys
när helst du vill. Du kan informera oss om din återkallelse genom att kontakta oss genom att skicka ett
meddelande enligt de kontaktuppgifter som angivits i det rättsliga meddelandet.

§ 5 Analys av hemsidan

(1) Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google,
Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som sparas på din dator och tillåter en
analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om din användning av hemsidan genom
cookien överförs generellt sätt till Googles servar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är
aktiverat för hemsidan kommer din IP-adress först att bli förkortad av Google inom EU/EES-området
innan den överförs till USA, vilket innebär att det inte gå att koppla IP-adressen till dig. Endast i
exceptionella fall kommer den fullständiga IP-adressen överföras till Googles servrar i USA och
förkortas där. På Bolagets vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din
användning av hemsidan, framställa rapporter över dina aktiviteter på hemsidan samt tillhandahålla
ytterligare tjänster i samband med användningen av hemsidan för Bolagets räkning.

(2) IP-adress som överförs från din webbläsare inom Google Analytics är inte sammankopplad med
andra uppgifter från Google.

(3) Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra ändringar i din webbläsare. Gör du det finns
det dock risk att du inte kan använda alla funktioner på denna hemsida. Du kan förhindra att data som
inhämtats med en cookie och som relaterar till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress)
från Google samt hanteringen av den datan av Google. Detta gör du genom att ladda ned och
installera ett plug-in (insticksprogram) för din webbläsare som du kan hämta på följande länk:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Denna hemsida använder Google Analytics med tillägget ”_ anonymizeIp()”. Tillägget gör så att IPadresser
behandlas i dess förkortade form, vilket exkluderar möjligheten att koppla IP-adressen till en
fysisk person. Alla personliga kopplingar till de uppgifter som samlas kommer därför att exkluderas
och alla personuppgifter kommer att tas bort omedelbart.

(5) Vi använder Google Analytics för att analysera din användning av vår hemsida och för att kunna
förbättra hemsidan. Vi använder den statistik som erhålls från hemsidan för att förbättra våra
produkter och göra dem mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där
personuppgifter överförs till USA vill vi upplysa om att Google är med och följer reglerna i EU-US
Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den lagliga grunden för
behandlingen av Google Analytics är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

(6) Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användning:
http://www.google.com/analytics/terms/se.html; översikt av dataskydd:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv, dataskyddspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

(7) Hemsidan använder sig även av Google Analytics för att spåra din trafik mellan olika enheter
genom ett användar-id. Du kan deaktivera denna spårning genom att klicka på länken ”Opt out of
Google tracking” som finns längst ner på hemsidan.

(8) Vi använder även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs.

att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta
syfte används data från en tredjeparts-cookie, för närvarande:
– Doubleclick by Google
– Adform
– Google Adwords
– Facebook
– Google analytics

Fenix Outdoors varumärken