Kallelse Årsstämma/Invitation AGM

1 april, 2021

Kallelse till årsstämma 2021 04 27 Invitation Annual General Meeting 2021 04 27

Läs mer ›

Hållbarhetsrapport/CSR report 2020

1 april, 2021

CSR Report 2020

Läs mer ›

Årsredovisning/Annual report 2020

1 april, 2021

Årsredovisning 2020 Annual report 2020

Läs mer ›

Bokslutskommunike, 2020

9 februari, 2021

Bokslutskommuniké, 2020 Consolidated Report, 2020

Läs mer ›

Delårsrapport Q3 2020

29 oktober, 2020

Delårsrapport Q3, 2020 Interim report Q3, 2020

Läs mer ›

Fenix Outdoors varumärken