Fenix Outdoor är en internationellt verksam koncern inriktad på produkter för natur och friluftsliv. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm, Large Cap.

MÅL
  • Bli en globalt ledande aktör inom utveckling och försäljning av utrustning och kläder för friluftsaktiviteter.

  • Uppnå en årlig tillväxt på minst 10 procent under de närmaste fem åren.

  • Uppnå en långsiktig vinstmarginal på minst 10 procent.

STRATEGIER

Fenix Outdoor koncernen ska uppnå målen genom:

  • organisk tillväxt inom Europa baserad på ett starkt nordeuropeiskt detaljhandelsnätverk med starka varumärken

  • att expandera affärsområdet Brands genom organisk tillväxt samt genom förvärv.

BRANDS

Affärsområdet Brands utvecklar kläder och utrustning för aktivt friluftsliv och fritid genom de egna varumärkena Fjällräven, Tierra, Hanwag och Royal Robbins.

RETAIL

Affärsområdet Frilufts Retail Europe består av svenska och norska Naturkompaniet, finska Partioaitta, tyska Globetrotter, danska Friluftsland och brittiska Trekitt, vilka är lokalt ledande aktörer gällande försäljning av produkter för friluftsliv och resor. Det totala antalet butiker är 95 stycken, varav 36 i Sverige, 21 i Finland, 21 i Tyskland, 12 i Danmark, 4 i Norge samt 1 i Storbritannien. Bolagen bedriver även försäljning på Internet.

Affärsområdena ovan stöds av administrativa enheter med ansvar för finans, HR, hållbarhet/CSR, IT och logistik.

Fenix Outdoors varumärken